Menu
|公众号分析
快乐美食 (kuailems)
爱美食,爱时尚,爱生活...I'M小资,也智慧,更精明!!!

帐号主体:爱美食,爱时尚,爱生活...I'M小资,也智慧,更精明!!!

分类:美食

地区:暂无 暂无

完善信息

质量一般
预估数据
{{ @estimate.estimate_active_fans }}
活跃粉丝
{{ @estimate.estimate_each_income }}
文章广告
收入(元)
{{ @estimate.estimate_read_num }}
头条平均
阅读量
{{ Math.floor(@estimate.estimate_read_num*0.7) }}
非头条平均
阅读量
发布习惯
2016-06-10
最近发布
时间
28天
平均发布
周期
0
近一周发文
总数
0
近一周发文
天数
头条阅读量点赞量走势
阅读量、点赞量、评论量
2932
72
0
头条平均
7318
109
0
头条最高
0
0
0
非头条平均
0
0
0
非头条最高
7318
109
0
整体最高
2932
72
0
整体平均
热门关键词
文章发布习惯
近期历史文章
文章标题 原创 头条 阅读数 点赞数 阅读量浮动 发布时间
{{ data['title'] }} {{ data['copyright_stat'] =='11'?'是':'-' }} {{ data['is_top']?'是':'-' }} {{ data['read_num'] }} {{ data['like_num'] }} {{ data['datetime']*1000|date('yyyy-MM-dd') }}
加载中...

无该分类的文章
相似的公众号
评论