Menu
|公众号分析
今日必读 (bidu89)
每日最新资讯、实事必读热点,每天必须知识,不得不懂的常识

帐号主体:深圳市微型网络科技有限公司

分类:社会

地区:暂无 暂无

完善信息

质量一般
预估数据
{{ @estimate.estimate_active_fans }}
活跃粉丝
{{ @estimate.estimate_each_income }}
文章广告
收入(元)
{{ @estimate.estimate_read_num }}
头条平均
阅读量
{{ Math.floor(@estimate.estimate_read_num*0.7) }}
非头条平均
阅读量
发布习惯
2016-07-08
最近发布
时间
2天
平均发布
周期
0
近一周发文
总数
0
近一周发文
天数
头条阅读量点赞量走势
阅读量、点赞量、评论量
1979
0
0
头条平均
9129
2
0
头条最高
1239
0
0
非头条平均
7081
2
0
非头条最高
9129
2
0
整体最高
1520
0
0
整体平均
热门关键词
文章发布习惯
近期历史文章
文章标题 原创 头条 阅读数 点赞数 阅读量浮动 发布时间
{{ data['title'] }} {{ data['copyright_stat'] =='11'?'是':'-' }} {{ data['is_top']?'是':'-' }} {{ data['read_num'] }} {{ data['like_num'] }} {{ data['datetime']*1000|date('yyyy-MM-dd') }}
加载中...

无该分类的文章
相似的公众号
评论